Headhunting och Executive search

Rekrytering genom headhunting av ledningsbefattningar och seniora nyckelpositioner samt utvärdering, bedömning och utveckling av personal.