Executive reviews

Utvärdering, bedömning och utveckling av personal.

Probe Solutions har starka koncept kopplade till ledarförsörjning och strategiskt humankapital. Vi hjälper ägare, styrelser och företagsledningar med arbetet kring strategiska frågor och beslut kring dessa områden.

Vi arbetar med ledarförsörjningsfrågor, utvärdering av ledare och utveckling organisationer och processer i nära samarbete med våra kunder – och där vi alltid utgår från kundens core business. Med en gedigen erfarenhet av både strategisk rådgivning och operativ implementering hjälper vi våra klienter att på olika sätt nå affärsframgång genom människor.

Vi använder beprövade bedömningsmetoder och vi är vana att hantera komplexa sammanhang. Vi återkopplar direkt och personligt med konkreta råd, handlingsplaner och rekommendationer.

Vi erbjuder bedömningar enligt Second Opinion, olika kombinationer av Assessments samt Management Audits.