Vår affärsidé

Probe Solutions arbetar med rekrytering genom headhunting av ledningsbefattningar och seniora nyckelpositioner. Vi är ett innovativt kunskapsföretag med kunder inom hela näringslivet. En förutsättning för framgångsrika konsultuppdrag är ingående kunskap om kundens verksamhet, kultur, mål och visioner. Från vårt kontor i Lund täcker vi Norden och övriga Europa.

Probe Solutions betyder ”att erbjuda de absolut mest lämpliga kandidaterna i varje given situation genom en grundlig och utforskande process såväl i uppdragsgivarens organisation samt mot kandidater”. Det unika med Probe Solutions är att vi gör processen till en upplevelse för både kunder och kandidater genom ett djupt och brett proaktivt engagemang.

Förutom våra tjänster inom headhunting, erbjuder vi angränsade tjänster genom egna resurser eller tillsammans med samarbetspartners.

Vi arbetar hårt för att bli en långvarig och uthållig leverantör för våra kunder. Vi gör allt vi kan för att utveckla affären utan att göra avkall på en hög kvalitet. Vi vill stärka våra klienters organisationer för deras fortsatta affärsframgång.

Varje uppdrag är unikt och vi anpassar vår metod efter vår uppdragsgivares krav, behov och önskemål. Våra kärnvärderingar är Pride, Passion och Performance vilket innebär ett stort engagemang och ett nära samarbete.

Välkomna!