Headhunting och Executive search

Rekrytering av ledningsbefattningar och seniora nyckelpositioner.

Headhunting idag är ett vitt begrepp. Många bolag säger sig erbjuda headhunting men i många fall är det synonymt med sökningar i databaser, annonsrekrytering eller selection.

Probe Solutions erbjuder headhunting och search som består av fem distinkta processteg: